SPOZNAJTE NAS

Poslanstvo podjetja Ecoplus je kakovostno, strokovno ter okolju prijazno opravljanje dejavnosti zbiranja, odvažanja in transporta nevarnih ter nenevarnih odpadkov. Med naše storitve sodijo tudi čiščenja rezervoarjev, obdelovalnih strojev, avtopralnic, kanalizacije, oljnih lovilcev ter drugih tehnoloških naprav.

 • Skrbimo za čisto okolje

 • Počistimo in odpeljemo

 • Strokovno usposobljen kader

01 546 50 15 POKLIČITE NAS

SPOZNAJTE NAS

Poslanstvo podjetja Ecoplus je kakovostno, strokovno ter okolju prijazno opravljanje dejavnosti zbiranja, odvažanja in transporta nevarnih odpadkov. Med naše storitve sodijo tudi čiščenje rezervoarjev, čiščenje obdelovalnih strojev, čiščenje avtopralnic, kanalizacije in oljnih lovilcev.

 • Skrbimo za čisto okolje

 • Počistimo in odpeljemo

 • Smo strokovni

01 546 50 15 POKLIČITE NAS

SPOZNAJTE NAS

Poslanstvo podjetja Ecoplus je kakovostno, strokovno ter okolju prijazno opravljanje dejavnosti zbiranja, odvažanja in transporta nevarnih odpadkov. Med naše storitve sodijo tudi čiščenje rezervoarjev, čiščenje obdelovalnih strojev, čiščenje avtopralnic, kanalizacije in oljnih lovilcev.

 • Skrbimo za čisto okolje

 • Počistimo in odpeljemo

 • Smo strokovni

01 546 50 15 POKLIČITE NAS

POLITIKA KAKOVOSTI

Zaposleni v organizaciji smo skladno s politiko kakovosti, posebej pozorni na zadovoljstvo strank in kakovost opravljene storitve, ki je tudi naš osrednji cilj. Doseči ga skušamo s preseganjem zahtev naših strank, stalnim sistematičnim merjenjem njihovega zadovoljstva in izvajanjem ustreznih ukrepov.
Dober odnos do strank in izpolnjevanje njihovih potreb sta skrb in odgovornost vseh zaposlenih. Pri delu se zavedamo odgovornosti do okolja in skrbimo za zanesljivo, pravočasno in racionalno opravljanje naših storitev.

 • Zadovoljstvo strank

 • Kakovost storitve

 • Sistematično merjenje rezultatov

PIŠITE NAM

Načrt zaščite in reševanja

Načrt zaščite ob ind. nesreči

PREGLEJTE NAŠ KATALOG

katalog_ECOPLUS_spletna-stran